५९अाैं वार्षिक प्रतिवेदन

लोक सेवा आयोगको ५९अाैं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ साउन - २०७५ असार मसान्त) सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष २०७५ असोज २५ गते प्रस्तुत गरिएको छ ।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन