केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१४१/०७२-७३ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, नवौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिस । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन