लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङको आ.व. ०७३-०७४ को विज्ञापन अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा चौथो तह र रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीका विभिन्न प्राविधिक पद साथै रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर र महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन