लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।०८।१० लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको अमिन (आ.प्र.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाकाे सूचना  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको अमिन (आ.प्र.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको अमिन (आ.प्र.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको अमिन (आ.प्र.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको अमिन (आ.प्र.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।०९ लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last