लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १८९-१९३/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७२३-७२७क/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२१७-१२२१/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १७०८-१७१२/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. २२००-२२०२/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १८८/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७२०-७२२/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १८७-१८७क/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७१८-७१९क/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०७ लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२१६/०७०।७१ को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last