लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।०९।०४ लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको एकीकृत, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।०२ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको सेवा: एकीकृत, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।८।२९  लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं १०११–१०१७/०७०–७१ (खुला/समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली(अप्राविधिक), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२६ लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको प्रशासन, खरिदार वा सो सरह आ.प्र. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२६ लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको न्याय, खरिदार वा सो सरह आ.प्र. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२६ लोक सेवा आयोग, लुम्विनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको लेखा, खरिदार वा सो सरह आ.प्र. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२६ लोक सेवा आयोग, लुम्विनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको प्रशासन, खरिदार वा सो सरह आ.प्र. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२६ लोक सेवा आयोग, लुम्विनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको न्याय, खरिदार वा सो सरह आ.प्र. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२४ लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको खरिदार वा सो सरह पद (खुला/समावेशी) को लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०८।२४ लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको प्रशासन, खरिदार वा सो सरह आ.प्र. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last