लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।०४।११ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३४१३-३४१६/०७०-७१ तथ्यांक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।११ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३३६०/०७०-७१ क. कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२२२/०७०।७१ सहायक कार्टोग्राफर पदको लिखित परीक्षाको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७४३/०७०।७१ इन्जी¸सहायक निरिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७४२/०७०।७१ जलविज्ञान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७३९-७४१/०७०।७१ कृषि प्रा.स. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७३७-७३८/०७०।७१ संसद कम्प्युटर अपरेटरपदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७३४-७३६/०७०।७१ पुस्तकालय सहायकपदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।१० लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७३३/०७०।७१ सहायक पथ प्रदर्शकपदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०८ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ७३३/०७०।७१ सहायक पथ प्रदर्शक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last