सुरक्षा / संगठित संस्था - परीक्षा कार्यक्रम

सुचनाहरु
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने प्रशासन, सहायक स्तर, द्वितीय श्रेणी ४, लेखापाल पदको कृषि विकास वैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १४/०७४/७५, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर अपरेटर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
पोखरामा संचालन हुने, कृषि विकास वैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराबाट दरखास्त फाराम दर्ता गराउने वि.नं. १०/०७४-७५, सहायकस्तर द्वितीय श्रेणी, तह - ४, लेखापाल पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।०३:- नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।०३:- कर्मचारी सञ्चय कोषको पूर्व प्रकशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १७/०७४/७५, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि, तह ४, सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १३/०७४/७५, प्रशासन सेवा, नगद, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैंक लि. को वि.नं. ८/२०७४/७५, प्रशासन सेवा, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी (५ तह), व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/लेखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदमा नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१६:- नेपाल प्रहरी तर्फको मिति २०७४।०४।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१६:- राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७४।०६।२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१४- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फको अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा अायोग (हेटौंडा), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लागि श्री जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय, भरतपुरबाट लिइएको शारीरिक (स्वास्थ्य) परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (संशाेधित)
2017-06-30 10:49:42
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०२, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदमा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०२, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदमा महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।०४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०७४।०६।०६ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।०४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०७४।०६।०६ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगरमा सम्मिलित उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा खड्गदल गण रोल्पाबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४-७५-१६, सैन्य पदमा रणभीम गण, चरिकोट ब्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४-७५-१६, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका स.प.हु., अ.क., सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री रणसिंहदल गण¸ नाम्जालीडाँडा¸ब्यारेक¸गोरखाबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएक
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण¸चापाघाट बारेक¸ तनहुँमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र काय
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट स‌ंचालन हुने वि.नं. ०७४/०७५/०२ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल वाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री नं.२२ बाहिनी अड्डा बुटवलबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा गोरखनाथ गण, महेन्द्रनगर व्यारेक धनुषा र रणशेर गण, पाँचकुमारी व्यारेक सर्लाही केन्द्रबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय दिक्तेलबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा शम्शेर दल गण¸ ओखलढुंगा व्यारेक¸ ओखलढुंगाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक पदको हेटाैडा केन्द्र राखि दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारको परीक्षा मिति, समय र स्थानसम्वन्धी सूचना (रोलनम्बर संशोधन गरिएको)
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।२४-निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।२४- कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्क्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाल प्रहरी, वि.नं. ०७४-७५/३, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदकाे श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरुकोे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाली सेना, श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा बुटवल बाट सैन्य पदका लागि शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदका लागि परीक्षा केन्द्र हेटौ‌ंडा राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाली सेना, चन्दननाथ गण, व्रह्मपुरी व्यारेक, बाराबाट सैन्य पदका लागि शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाली सेना, मध्य पृतना हे.क्वा, भर्ना छनौट केन्द्र सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाबाट सैन्य पदका लागि शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४/७५, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- नागरिक लगानी कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।०८: नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।०८: नेपाली सेनाको सहायक पण्डित हुद्दा, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।२५: नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।२४: रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं.२१।०७३-७४, तह ४, कार्यक्रम सहायक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नारायणी अञ्चल कार्यालय¸ हेटौंडाबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको¸ वि.नं. १३/०७४/७५¸ अधिकृत क्याडेड पदको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१७: नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित लिखित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरु र प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१७: उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१५: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१५: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत पदको दोस्रो चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको संशोधित मिति सम्बन्धी सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।०७: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।२३- नेपाल टेलिकमको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।२२- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०९:- नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०३- नेपाल वायुसेवा निगमको जुनियर को-पाइलट पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।२२:- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/प्राइलट/प्राड/लेखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीषा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।१६:- नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७४।०६।०६ गतेदेखि संचालन हुने विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक स्तरका विभिन्‍न प्रशासन तथा प्राविधिक सेवाका पदहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरी (जनपद), प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।१५:- घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको मिति २०७३।०६।३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४/०५, प्रहरी जवान (जनपद) पदको हेटौडामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखितको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटाैंडा क्षेत्रीय कार्यालयमा दरखास्त बुझाउने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूकाे पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४/०५, प्रहरी जवान (जनपद) पदको दुधौली केन्द्रबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाममा लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अंचल कार्यालय, जलेश्वरद्धारा संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०७:- सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रा.स.प्र.नि.(चिकित्सक) पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०७:- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०१:- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाइलट/प्राड/लेखा अधिकृत पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०१:- शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २०७४।११।२४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२९:- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार आन्तरिक/खुला/समावेशी तर्फको विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२९:- नेपाल प्रहरीको मिति २०७३।१०।२० गते प्रकाशित सूचना अनुसार प्राविधिक/अप्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७४।०५।०९ देखि संचालन हुने अधिकृतस्तर पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२२:- नेपाल टेलिकमको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२०:- कर्मचारी सञ्चय कोषको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।०५: व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला/समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।०४: निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना - पदिक हुददा अधिकृत क्याडेटको लिखीत परीक्षा कार्यक्रम
2017-06-30 10:49:42

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन