प्रेस विज्ञप्ती

मिति सुचनाहरु
२०७५/१०/०३ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती
२०७५/०८/२१ 2016-05-22 09:37:49
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको अ‍.हे.व. पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्ती
2075/06/25 2016-05-22 09:37:49
५९अाैं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ साउन - २०७५ असार) सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
२०७५/०३/०१ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको रणनीतिक योजना तथा ६८अाैं वार्षिकोत्सव
२०७४/८/८ 2016-05-22 09:37:49
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
2073/10/18 2016-05-22 09:37:49
रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अनलाइन फर्म बुझाउने म्याद थप गरिएको
२०७३/०८/१७ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति (सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी)
२०७३/०७/०९ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति
2072/09/30 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारवाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने
2072/02/32 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति (२०७२-२-३२)
2068/09/28 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन